Archief voor ‘Nieuws’

Grote opkomst bij JSF-debat

november 27, 2013 door redactie@volkel.nl

In zaal Stevens in Volkel vond maandagavond 25 november jl. een JSF-debat plaats . De opkomst was groot: Rached Dekker, voorzitter van het CDA Uden, opende de vergadering voor een vrijwel volle zaal. Na een dankwoord aan de organisatoren van de avond en een korte inleiding gaf hij het woord aan Franko van Lankvelt, gemeenteraadslid Uden namens het CDA en tevens lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

View-jsf--8

Van Lankvelt benadrukte dat deze avond een gelegenheid was om niet alleen het geluid van de JSF te bespreken, maar tevens het geluid uit de omgeving over deze ontwikkeling. De JSF komt er, maar wat brengt die met zich mee? Brengt de opvolger van de F16 alleen behoefte aan oordopjes of zelfs verplichte gehoorbescherming, of ook een investering in de toekomst en de regionale economie? De opkomst liet al zien dat er nog veel vragen en zorgen zijn omtrent de JSF. Er was dan ook een panel van deskundigen aanwezig om deze vragen hopelijk te kunnen beantwoorden.


Wat is geluid?

Allereerst kwam deskundige ing. Gerald van Grunsven aan het woord, senior technisch adviseur bij Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en tot voor kort werkzaam voor de hele provincie Brabant. Hij legde uit dat het meten van geluid een ingewikkelde kwestie is, en verschillende factoren een rol spelen bij hoe hinderlijk geluid uiteindelijk ervaren wordt. Afstand is natuurlijk bepalend, maar ook demping en absorberend vermogen van de omgeving, de windrichting en de windsnelheid enzovoort. Bij het bepalen van de normering van het maximale geluidsniveau van de luchtbasis wordt hier rekening mee gehouden. Uiteindelijk wordt de geluidsbelasting berekend voor een heel jaar, hierbij tevens rekening houdend met het aantal vliegbewegingen en de tijden waarop de vliegtuigen vliegen.
Van Grunsven legde uit dat op dit moment wel bekend is dat de JSF meer geluid zal maken dan de F16, maar nog niet bekend hoeveel meer precies. Zodra defensie de berekening maakt, zal een toename aan geluid ook betekenen dat er bijvoorbeeld minder vliegbewegingen gemaakt worden met de JSF, zodat men per saldo per jaar uitkomt op hetzelfde geluidsniveau als de F16.
Hierna kreeg de zaal de gelegenheid vragen te stellen. Eén punt dat direct ter sprake kwam, was de opmerking dat een berekening over het hele jaar niets zegt over het geluidsniveau op één moment. Daarnaast waren er zorgen over een verschil tussen de overlast die gemeten wordt en de overlast die ook daadwerkelijk door de bewoners ervaren wordt.

Geluid uit Den Haag
Na een korte pauze kwam Raymond Knops aan het woord, Tweede Kamerlid voor het CDA in het defensiebeleid. Hij deelde zijn perspectief vanuit de Tweede Kamer op de kwestie rondom de JSF. Vanaf het begin was duidelijk dat er een goede opvolger moest komen voor de F16, een zeer succesvol vliegtuig en bovendien een essentieel ingrediënt om Nederland volwaardig lid te houden van de NAVO. Vanuit die overtuiging steunde het CDA dan ook vanaf het begin de komst van een opvolger. Bij het vergelijken van de paar kandidaten heeft geluid wel een rol gespeeld, maar was dit geen doorslaggevende factor. Inmiddels is het economische klimaat compleet veranderd, en is het budget al bijgesteld: er is nu nog maar plaats voor 37 exemplaren van de JSF. Eruit stappen is echter geen optie, dat kost veel meer geld dan het doorzetten van de plannen.
Nu de JSF er toch zal komen, is er een motie aangenomen om geluidsmetingen te houden en eventuele maatregelen te treffen om het huidige geluidsniveau te blijven handhaven. Eventueel betekent dit het exporteren naar Noorwegen van de toestellen, maar daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan.
Knops zei nadrukkelijk dat hij graag zou zien dat twee JSF’s naar Volkel zouden komen voor testvluchten, zodat men de eventuele geluidsmaatregelen kan bepalen voordat de JSF daadwerkelijk volledig zal vliegen.
Ook hier kreeg de zaal de gelegenheid tot vragen. Veel bewoners gingen in op het laten proefvliegen van JSF’s, en Knops beaamde dat hij graag de bewoners mee wilde nemen in het onderzoek naar de overlast. Hier zag Van Grunsven overigens wel beperkingen, omdat de beleving van twee vliegtuigen anders is dan de ervaring over een heel jaar met alle vliegbewegingen meegenomen.

In discussie
Om het gevoel vanuit de zaal nog verder te peilen, legde Rached Dekker nog enkele stellingen voor. De vragen of de JSF’s dan maar naar Leeuwarden moesten gaan, en of leefbaarheid niet alleen bepaald wordt door herrie, leidden echter al gauw weer terug naar de vorige punten. Veel bewoners wilden vooral graag weten hoeveel geluid de JSF zal produceren in vergelijking met de huidige F16, maar binnen het Nederlandse landschap en klimaat zijn daar nog geen cijfers voor. Er was dan ook veel animo voor Knops’ voorstel om de JSF bij wijze van proef naar Volkel te halen.
Op de vraag of er nog andere punten waren die Knops mee kon nemen naar Den Haag, kwam naar voren dat er nog veel zorgen zijn over het maximale geluidsniveau op één moment. Van Grunsven beaamde dat er op dit moment inderdaad alleen een regelgeving geldt omtrent het geluidsniveau gezien over een heel jaar, maar dat het niet gemakkelijk zal zijn om die wetgeving snel aan te passen.
In conclusie, stelde Dekker, gold vooral dat de wens ‘meten, weten, en ervaren’ heerste. De bewoners willen graag dat de geluidsniveaus gemeten worden, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten, en willen ook zelf ervaren hoe het zal zijn als de JSF’s definitief vanaf Volkel vliegen.
Na een dankwoord aan het panel bedankte Dekker ook Mirjam de Groot, fractielid van het CDA die deze avond samen met Franco van Lankvelt had georganiseerd. Mirjam besloot de avond met de woorden dat weliswaar het geluid van de JSF nog niet gehoord is, maar in elk geval wel het geluid uit de omgeving, dat Knops nu mee kan nemen naar Den Haag. Het gaat immers niet alleen om het heden, maar ook zeker voor de toekomst.

Vanaf vliegbasis Volkel vertrekken zaterdag 30 november rond 13.00 uur drie F-16 jachtvliegtuigen om een fly-by  te verzorgen boven Plein 1813  in Den Haag. Ze vliegen over dit plein waar een nationaal monument staat dat herinnert aan de omwenteling van 1813. De vliegbewegingen maken deel uit van festiviteiten rondom het evenement 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden  georganiseerd door het Nationaal Comité.

Van november 2013 tot oktober 2015 wordt het 200 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden gevierd. In Den Haag vindt komende zaterdag de startbijeenkomst plaats waar defensie groots uitpakt. Tijdens deze startbijeenkomst krijgt de landing van de latere Koning Willem I op Scheveningen, dan exact 200 jaar geleden, bijzondere aandacht. Eenheden van de Marine, Landmacht en Marechaussee nemen ook deel aan de festiviteiten.

De Nederlandse staat en de krijgsmacht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom levert defensie een belangrijke bijdrage aan de landing van prins Willem Frederik. Voor de marine en luchtmacht vormt de bijdrage de afsluiting van de viering van het 525 jarig bestaan van de marine en 100 jaar militaire luchtvaart. Voor de landmacht is het de aftrap van het feestjaar dat ze 200 jaar koninklijk zijn en voor de marechaussee dat ze 200 jaar bestaan.

Tweehonderd jaar geleden kreeg Nederland zijn onafhankelijkheid terug. In de jaren 1813-1815 is het fundament gelegd voor het land dat in de 200 jaar daarna is opgebouwd: Nederland werd een Koninkrijk, met een Grondwet, een Eerste en een Tweede Kamer en een positie op het internationale toneel.

Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken. Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie http://www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen

Prins Ronald d’n Urste van de Peelknijnen

november 23, 2013 door redactie@volkel.nl

De Peelknijnen van de vliegbasis in Volkel hebben op vrijdag 22 november hun vijftigste nieuwe Prins Ronald d’n Urste onthuld en geïnstalleerd. In een overvolle en sfeerrijke zaal van Bedrijfsrestaurant De Valkenhorst kwam hij als kikker vermomd binnen. Na een kus van een lieve prinses (zijn dochter) veranderde hij in de Prins van de Peelknijnen. 

Prins-peelknijnen

Prins Ronald d’n Urste (foto Cor Buser)

 

Voordat het sprookje verder ging werd er op passende wijze afscheid genomen van zijn voorganger Prins Rutger d’n Urste. Na een bedankwoordje van voorzitter Frans van Boxtel, en een leuk cadeau werd hij opgenomen door het Convent van Oud-Prinsen.
Ronald Pots, 56 jaar, uit Uden is getrouwd met Petra. Ze hebben 4 kinderen; Nick, Wendy, Jessy en Esmy. Ronald is geboren in Hengelo en is na 1 jaar naar Uden verhuisd. Ronald is in 1978 als dienstplichtig militair begonnen bij de landmacht. In 1979 is hij beroeps geworden bij de luchtmacht en bij het vliegtuigonderhoud terecht gekomen. Hij zelf werkt nu als sergeant-majoor in hangaar 4 als floormanager bij de fase onderhoud F-16. Hij is nu met zijn laatste jaar bezig bij Defensie.
Als hobby heeft hij altijd voetbal gespeeld, gaat hij graag met zijn gezin kamperen en naar de voetbal- en handbalwedstrijden van zijn kinderen kijken. Zijn motto is ‘blijft oe eige, ander zen ur zat’: “Met mijn adjudant Toin Hutjens en vorst Paul Franken ga ik er een mooi en gezellig carnavals seizoen van maken en natuurlijk met de raad van 11 en onze hofkapel De Peelknijnen. Ik hoop u allen tegen te komen”.
Na het protocollaire gedeelte werd tot in de kleine uurtjes gefeest op dit Prinsenbal der Peelknijnen, ondersteund door de bezielende klanken van Hofkapel “De Peelknijnen” en DJ Danny.

Bron: kliknieuws.nl

Op zoek naar een Volkels kado’tje?

november 23, 2013 door redactie@volkel.nl

NIEUW!

Ambachtelijke heerlijke Volkelse Chocolaatjes! Lekker bij de koffie, leuk om te geven en trots om thuis te hebben. al bij al; elke volkelnaar wil hiervan genieten!

Te koop bij de Brabantse hoeve

choco1

OVV Ballonnen wedstrijd Volkel Kermis 2013

november 21, 2013 door redactie@volkel.nl

Ook dit jaar organiseerde de Ondernemers Vereniging Volkel weer de opening van de kermis en de daarbij behorende ballonnenwedstrijd.

Na een muzikaal optreden van de Volkelse Harmonie, een welkomstwoord van Burgemeester Hellegers en OVV voorzitter  Marcel van den Bergh, verzorgde Sem van Lankvelt met zang en Nanne van Dijk met dans twee mooie optredens.

Hierna werd het sein, d.m.v. confettikanonnen, gegeven voor het loslaten van de ballonnen. Ten opzichte van vorig jaar zijn de ballonnen dit jaar dichter bij huis gebleven. Uit de teruggestuurde kaartjes, vooral uit het grensgebied Nederland – Duitsland, zijn 2 winnaars gekomen.

Namelijk: Jynthe Kalkman en Joy Vissers

Deze prijswinnaars hebben hun prijs van de Ondernemers Vereniging Volkel reeds in ontvangst mogen nemen.

ballonnen kermis

Zwarte Piet zet tijd stil in Volkel

november 18, 2013 door redactie@volkel.nl

Sinterklaas was zondag weer terug in Volkel om te genieten van twee voorstellingen in De Schakel, maar bijna liep alles mis. Presentatrice Arna kwam de al gevulde zaal ingelopen met jas en das nog aan. Ze dacht dat iedereen te vroeg was, bleek ze zelf de verkeerde tijd te hebben. 
2013-11-17-sintschakelvolkel-10-stomp

Dus moest ze snel een sms-je sturen naar Sinterklaas dat de kinderen allemaal al zaten te wachten. Gelukkig was Sinterklaas dichtbij en werd hij en zijn gevolg met gejuich ontvangen. “Maar we kunnen nu niet langer wachten”, vertelde Arna. “Sinterklaas, we hebben een leuk optreden voor u.”

Op het podium gingen de gordijnen open en de Pietels speelden met enkele nummers die de kinderen makkelijk mee kunnen zingen. Hierna werden er enkele spellen gespeeld tussen de rode en blauwe pieten samen met de kinderen en ouders. Eerst was er een wedstrijd pakjes doorgeven, daarna pepernoten vangen en als laatste koekhappen. Tijdens al het dansen en zingen was ook nog een probleem met de grote klok dus moest er een klokkenmaker gebeld worden. Gelukkig had hij het probleem snel opgelost, want wat bleek: Piet Precies zat in de klok. Hij was op de tijd gaan zitten, zodat hij zeker op tijd was…..Sinterklaas bedankte de klokkenmaker en zo kon het feest toch nog doorgaan en op tijd afsluiten. Als laatste mochten de kinderen van jong tot oud met Sint en Piet op de foto.

Bron: kliknieuws.nl

Warm welkom Sinterklaas in Volkel

november 17, 2013 door redactie@volkel.nl

Ondanks de mist konden Sinterklaas en zijn zwarte pieten zaterdagmiddag toch Volkel gevonden krijgen. Ze waren wat te laat omdat de tijdpiet zijn klokken allemaal verkeerd had staan.

2013-11-16-sintvolkel-30-1Sinterklaas in Volkel

Onder leiding van de Harmonie van Volkel werd de sint dan toch binnen gezongen en konden de pieten de pepernoten uitdelen. Wethouder René Peerenboom wenste Sinterklaas dan ook van harte welkom in Volkel. Daarna gaven diverse kinderen een mooi optreden voor Sinterklaas en het publiek. Sinterklaas vond het prachtig en vertrok dan ook tevreden weer naar zijn kasteel, maar niet voordat hij natuurlijk eerst de kinderen een hand had gegeven. (foto’s Twan Gevers)

MEER FOTO’S ZIJN TE BEKIJKEN IN ONS FOTOALBUM

Wat krijgt Volkel te verduren met de JSF?

november 15, 2013 door redactie@volkel.nl

De kogel is door de kerk. De JSF komt eraan. De Tweede Kamer stemde vorige week uiteindelijk in, na lange aarzeling bij de PvdA-fractie. Maar hoeveel herrie krijgt Volkel en omgeving daardoor te verduren?

Ondanks het besluit om 37 JSF’s te kopen, blijft onduidelijk hoeveel lawaai het toestel produceert. ‘Nauwelijks meer dan de F16′, zegt de luchtmacht. ‘Tweeëntwintig decibel meer dan de F16′, zeggen Amerikaanse geluidsrapporten die door Defensie weer in twijfel worden getrokken. Ook bij de gemeente Uden zijn ze er niet gerust op, getuige de brief die vlak voor het kamerdebat nog richting Tweede Kamer ging.

Lees hier dinsdag een analyse over in de edities Uden/Veghel en Oss van het Brabants Dagblad. Meer over de vliegbasis Volkel op bd.nl vliegbasisvolkel

jfs

 

 

 

Na veertig jaar sluit ‘Zaal Stevens’ in Volkel

november 14, 2013 door redactie@volkel.nl

“Het is mooi geweest en ik vind het goed zo”, vertelt Mattie Stevens. “Het is tijd voor iets anders.” Na veertig jaar houdt Zaal Stevens op te bestaan! 

Ln-zaal-stevens-2

Nellie en Mattie Stevens kijken tevreden terug op veertig jaar lang ‘Zaal Stevens’. Die naam zal volgend jaar van de gevel verdwijnen.

Zaal Stevens in Volkel. Bruiloften, feesten, koffietafels. Vergaderingen. “Mensen die hier getrouwd zijn en ook hun 25-jarige bruiloft hier vieren”, weet Mattie Stevens (48). Als kind groeide hij op in de zaak van zijn ouders Mathieu en Nellie. Zijn vader had eerst nog samen met twee broers een bedrijf in landbouwmachines in Vorstenbosch, zijn moeder groeide net als Mattie op in de horeca. “Hard werken”, vertelt Nellie (75). “Maar dat geeft niet. Ik was graag onder de mensen. Al was ik meestal in de keuken en dan ben je ‘vergeet-mij-nietje’.”
Dat laatste valt wel mee, want de ‘keukenprinses’, zoals Mattie haar noemt is ook beroemd: “Ze maakt de lekkerste pudding uit de omstreken!”

Pieperkuil
Zaal Stevens is natuurlijk ook de Pieperkuil, de plek waar Volkel carnaval viert en dat begint al met het 11-11-bal. De wintermaanden zijn dan ook de drukste voor Zaal Stevens en Matties vrouw Marilyn zorgt dat de zaal rond kerst helemaal versierd is. “Twintig kerstbomen staan er, van het eigenlijke interieur zie je bijna niets meer”, lacht Mattie. “Nog één keer gaan we helemaal los om alles te versieren. Nog één keer mag ons moeder pudding maken voor de kerstbrunch en op 29 april drinken we de laatste borrel.”
Op 30 april begon het jubileumjaar en op 29 april 2014 wordt niet alleen dat jaar, maar ook heel de zaal gesloten. Tenzij er iemand is die het over wil nemen. “Dat er iemand hier verder gaat, dat zou het mooist zijn, ook voor Volkel. Als dat niet gebeurt, wordt het een mooi huis met een grote tuin erachter.”

Glimlach
Wat zeker blijft, zijn de mooie herinneringen. De tijd dat de huiskamer met de carnaval de garderobe werd: “Ik kon nog net tv-kijken tussen de kapstokken”, lacht Nellie. Toen het hun tijd werd een stapje terug te doen, overleed Mathieu. Dat is vijftien jaar geleden.
Mattie en Marilyn namen het over, eigenlijk vanzelf. “Er goed over nadenken, ‘moet je dat wel doen?’ heb ik niet gedaan”, vertelt Mattie. “Ik was er in opgegroeid, ik wist niet beter. Maar ik merk nu dat ik geen dertig meer ben. Ik houd dit geen tien jaar meer vol. Mijn vader stierf op het moment dat hij een stapje terug wilde doen en hij heeft daarvan niet meer kunnen genieten. Wel heeft hij echt van zijn werk genoten. Ons pap vond het leuk als de mensen het leuk hadden. Het mooie van een feestzaal is dat mensen met een goed humeur binnenkomen. Als je dan alles goed geregeld hebt, als alles netjes loopt, dan gaan de mensen na afloop honderd procent tevreden én met een grote glimlach naar huis. Daar doe je het voor!”

Bron: kliknieuws.nl

John van den Heuvel kampioen T.W.C. Volkel 2013

november 13, 2013 door redactie@volkel.nl

logo TWCT.W.C. Volkel
den Dekker Assurantien/Mart Verstegen Rijwielzaak

John van den Heuvel KAMPIOEN 2013  -  Sjef Verbeek Toer Wiel Character 2013

Tijdens de feestelijke sluitingsavond vrijdag 8 november in de Jeu de Boules Club PLOP in het sportpark in Uden werd door de kabouters Jut (Theo van den Berg) en Jul (Piet van Maasakkers) de kampioen 2013 van Toer Wieler Club Volkel onthuld. De 48 jarige John van den Heuvel uit Uden, de voorzitter van TWC Volkel en in het dagelijks werkzame leven actief als development engineer software bij SPG prints in Boxmeer was de beste tijdrijder van de 18 genomineerde kanshebbers. De tweede plaats was voor de debutant Perry Smulders, terwijl Martien van Tiel de derde plek voor zich opeiste. Vera van Schijndel en Marijke van Tiel werden de koppel-tijdritkampioenen, terwijl Wiel Donkers de beste individuele tijdrijder bleek te zijn. Ook werd Volkels Toer Wiel Character 2013 door juryvoorzitter Jan van Schijndel bekendgemaakt. De 60 jarige Sjef Verbeek uit Volkel, eigenaar van eihandel Dijverhof viel die eer te beurt. Het 27e wielerseizoen 2013 is daarmee afgesloten, en in het nieuwe jaar 2014 wordt de draad weer opgepakt met een nieuwjaarsmeeting op zondag 12 januari met de traditionele snerttocht en de fantastische uitdagende ATB-tocht op zondag 16 februari.

kampioen twc volkel copy

Van links naar rechts: Mart Verstegen, Wilma Verstegen (van fietsspeciaalzaak Mart Verstegen Uden), character Sjef Verbeek, kampioen John van den Heuvel, Jolique den Dekker, Tiny den Dekker (van assurantiekantoor den Dekker Volkel)