Collecteopbrengst Rode kruis ruim 9200 euro

In de week van 24 tot 30 juni zijn er circa 145 collectanten voor het Rode kruis in Uden van deur tot deur gegaan met een collectebus.

Met het bijeengebrachte bedrag van € 9237,67 kunnen wij in onze locatie (Odiliapeel, Uden, Volkel en Zeeland) onze werkzaamheden voortzetten. Vooral EHBO verlening bij evenementen zoals kermis, avondvierdaagse, Uden on Ice, en sporttoernooien horen bij onze taken.

Veel kinderen hebben op de lagere scholen Rode Kruis vrijwilligers gezien om hen basisvaardigheden van de EHBO bij te brengen. Het Rode Kruis verzorgt daarnaast contactcirkels voor alleenstaanden en workshops over ‘risico’s in en om het huis’.

In de dorpen Odiliapeel, Volkel en Zeeland zijn er tijdens de Goede-Doelen-weken ook heel mooie bedragen bijeengebracht.

Alle vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben worden hartelijk bedankt voor hun enthousiaste inzet en ook de bevolking van bovengenoemde dorpen voor hun gulle giften. Zo helpen we allen om te kunnen helpen.

Bron: mooiuden.nl