Dinsdag 9 april Jaarvergadering Dorpsraad

Stichting Dorpsraad Volkel houdt haar jaarvergadering voor inwoners van
Volkel op dinsdag 9 april 2019, aanvang 20.00 uur in Ontmoetingsplein “de
Schakel”, Reestraat 49 te Volkel.
De zaal is geopend vanaf 19.30 uur.
Gastspreker: Wethouder Franko van Lankvelt.

Tijdens deze jaarvergadering staan de gebruikelijke vaste agendapunten op het programma.
De notulen van de jaarvergadering 2018 en het jaarverslag van 2018 zullen gepresenteerd worden. Deze liggen ook voor u klaar bij de ingang van de zaal.
Verder worden de financiële jaarverslagen Dorpsraad en dierenpark 2018 toegelicht.
We gaan afscheid nemen van bestuursleden en hopen nieuwe bestuursleden toe te kunnen voegen.

In een presentatie (via [dia]scherm maar ook op papier), praten we u bij over wat in het afgelopen jaar onze activiteiten zijn geweest en waar we aandacht voor hebben gehad.

In deze vergadering komt Wethouder Franco van Lankvelt ons informeren over de ontwikkelingen betreffende de woningbouw in Volkel.
Het is een onderwerp wat alle jaren op onze agenda staat. In het voorbije jaar is de noodzaak van woningbouw in Volkel meerdere malen in onze vergaderingen besproken. We horen graag van de wethouder hoe momenteel de stand van zaken is.

We zien graag uw aanwezigheid en praat mee over de leefbaarheid van Volkel.