Doelstelling Dorpsraad

De leefbaarheid en samenleving van de Volkelse gemeenschap bevorderen en in stand houden met alle beschikbare hulpmiddelen.
Bovengenoemde doelstellingsmissie kan worden bereikt door samenwerking met buurtschappen, wijken en de verenigingen van Volkel en door het ontplooien van eigen initiatieven.

Het bevorderen en coƶrdineren van onderlinge samenwerking van bovengenoemde organisaties en instellingen, met in achtneming van de zelfstandigheid van deze organisaties en instellingen.

Het behulpzaam zijn van deze organisaties en instellingen op allerlei gebied wat de samenleving en leefbaarheid van Volkel ten goede komt.

Het nakomen van het ondertekende convenant tussen de wijk- en dorpsraden en gemeente Uden.