Enquête Toekomstvisie

De Colleges van burgemeester en wethouders van Uden en Landerd hebben de toekomstvisie van de nieuwe gemeente Maashorst vastgesteld. Deze visie geeft weer hoe de nieuwe gemeente er straks uit ziet. Wat maakt de gemeente bijzonder? De toekomst van de gemeente Maashorst kent vier belangrijke thema’s:

  • Zes dorpen: één gemeente
  • Een aantrekkelijk plek om te wonen, te werken en te bezoeken,
  • Het buitengebied: een fijne plek voor iedereen
  • Samen denken, samen doen

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen deze week reageren op de toekomstvisie. Dit kan via een online enquête. Ook kunt u die week een medewerker van de gemeente op straat tegen komen die de mening over de toekomstvisie ophaalt.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de enquête over de toekomstvisie invult. Dat kan tot en met 8 september viadeze link, waar u ook de toekomstvisie kunt inzien.

Op 24 oktober aanstaande besluiten de gemeenteraden van Landerd en Uden over het herindelingsontwerp, inclusief toekomstvisie en de resultaten van de consultatieronde.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester Hellegers, gemeente Uden

Burgemeester Bakermans, gemeente Landerd