Geen omklap N605/Zeelandsedijk: groeigebied Volkel-West en Niemenskant wordt hiermee definitief afgesplitst van kern-Volkel.

Geen omklap N605/Zeelandsedijk: groeigebied Volkel-West en Niemenskant wordt hiermee definitief afgesplitst van kern-Volkel. Dit zodat Boekel/Gemert een snelle oprit naar de A50 hebben, en provincie niet hoeft te investeren. Waardeloos!
Na jarenlang praten over wanneer we de N605 / Zeelandsedijk gaan omklappen, wordt er niets omgeklapt en krijgen we een extra oprit op de N264 om nog meer verkeer over de leeuwstraat te verwelkomen. Provincie komt hiermee eerder gemaakte afspraken niet na, en heeft noemenswaardig werk verricht met het ‘zuiver’ verkeerskundig benaderen van de situatie. De reeds gekozen oplossingsrichting is niet wenselijk voor Volkel, en zal op weinig draagvlak van omwonenden kunnen rekenen.
Volkel is hiermee teleurgesteld in gemeentes Uden, Boekel, Gemert en Provincie. Vanuit het westen komt er meer verkeer door rondweg Boekel / Gemert, aan het Oosten komt er meer verkeer doordat de N264 beter doorstroomt. Hoe kan het zijn dat dit soort beslissingen genomen worden door naar een ‘verkeersmodel’ te kijken zonder een leefbaarheidsonderzoek?!
Dorpsraad Volkel zal constructief meewerken aan een verdere omgevingsstudie mits deze op korte termijn start en openingen biedt om de omklap en extra oprit N264 ter discussie te stellen.
Bij deze roepen we betrokken buurtschappen / bewoners op om actief mee te helpen in een door de dorpsraad gefaciliteerde werkgroep. Aanmelden kan via info@dorpsraadvolkel.nl
delen svp!Geen omklap N605/Zeelandsedijk: groeigebied Volkel-West en Niemenskant wordt hiermee definitief afgesplitst van kern-Volkel. Dit zodat Boekel/Gemert een snelle oprit naar de A50 hebben, en provincie niet hoeft te investeren. Waardeloos!
Na jarenlang praten over wanneer we de N605 / Zeelandsedijk gaan omklappen, wordt er niets omgeklapt en krijgen we een extra oprit op de N264 om nog meer verkeer over de leeuwstraat te verwelkomen. Provincie komt hiermee eerder gemaakte afspraken niet na, en heeft noemenswaardig werk verricht met het ‘zuiver’ verkeerskundig benaderen van de situatie. De reeds gekozen oplossingsrichting is niet wenselijk voor Volkel, en zal op weinig draagvlak van omwonenden kunnen rekenen.
Volkel is hiermee teleurgesteld in gemeentes Uden, Boekel, Gemert en Provincie. Vanuit het westen komt er meer verkeer door rondweg Boekel / Gemert, aan het Oosten komt er meer verkeer doordat de N264 beter doorstroomt. Hoe kan het zijn dat dit soort beslissingen genomen worden door naar een ‘verkeersmodel’ te kijken zonder een leefbaarheidsonderzoek?!
Dorpsraad Volkel zal constructief meewerken aan een verdere omgevingsstudie mits deze op korte termijn start en openingen biedt om de omklap en extra oprit N264 ter discussie te stellen.
Bij deze roepen we betrokken buurtschappen / bewoners op om actief mee te helpen in een door de dorpsraad gefaciliteerde werkgroep. Aanmelden kan via info@dorpsraadvolkel.nl