Ceciliafeest gemengd koor Volkel / Odiliapeel

Op 23 november jongstleden hebben we met ons koor het Ceciliafeest gevierd.

Met mooie spelen in competitieverband en een prachtig optreden van artiesten mag deze middag als zeer geslaagd worden beschouwd.

Maar zoals gebruikelijk ieder jaar waren er ook dit jaar weer jubilarissen welke werden gehuldigd. Allemaal met bijbehorende versierselen en oorkondes.

Op de foto van links naar rechts; Mari Wijdeven 55 jaar, MiepĀ  Zwanenburg 50 jaar, Antoon van de Ven. 25 jaar en Hermien Verkuijlen 40 jarig lidmaatschap. De dag werd afgesloten met een uitgebreid diner.

De voorzitter bedankte de feestcommissie en de mensen achter de bar met een bloemetje en een kleinigheid voor hun inbreng.

Na dit alles keerde ieder voldaan huiswaarts.