Inschrijving Kindervakantieweek

0
210

Beste ouder of vrijwilliger,

Op dinsdag 14 april en woensdag 15 april zijn de inschrijvingen van de kindervakantieweek Volkel.
Zoals u zult begrijpen gaan deze niet door in verband met het coronavirus.

Wanneer kunnen we dan inschrijven?

Na 1 juni komen we terug op de inschrijvingen, mits er niet eerder ontwikkelingen zijn met betrekking tot samenkomst grotere groepen.

Gaat de kindervakantie wel door?

Dit is afhankelijk van wat de regering gaat zeggen.
Ook wij als kindervakantieweek Volkel houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Daarin staat dat grote bijeenkomsten momenteel niet zijn toegestaan. Ook wij kunnen niet in de toekomst kijken en zullen alles nauwlettend volgen.

De voorbereidingen voor zowel de groepen 1-3 als 4-8 zijn wel in volle gang met het verzinnen van spelletjes en andere creatieve dingen voor “KVW in Winter Wonderland”.
We gaan er vanuit dat vanaf zaterdag 15 augustus de voorbereidingen op het terrein gaan beginnen zodat we op maandag 17 augustus kunnen beginnen met de groepen 4-8.
En dinsdag 18 augustus komen de kinderen van de groepen 1-3 er dan nog bij.
Geef het door aan anderen die graag mee willen doen met de kindervakantieweek Volkel.

Wij komen bij u terug met meer informatie.

Wij hopen dat u gezond blijft.
Namens de organisatie KVW Volkel