Kennismaking BOA

Beste bewoners,

Mijn naam is Theo van der Wijst en ben werkzaam als Toezichthouder Openbare Ruimte( THOR), onderdeel van de afdeling Openbare Werken als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

Theo van Vught

Gebiedsgericht Werken

In 2013 zijn de THOR in de gemeente Uden gebiedsgericht gaan werken. Naast algemene taken heb ik als taakaccent de gebieden Volkel, Odiliapeel en Uden-Zuid. In dit gebied vervul ik de rol van gebieds-BOA. Dit in samenwerking met wijkagent Toon van Vught.

Taken en werkwijze van een gebieds-BOA

Als gebieds-BOA houd ik mij bezig met allerlei onderwerpen welke gerelateerd zijn aan leefbaarheid. Denk hierbij aan zaken op het gebied van (verkeers-) veiligheid, fout-parkeren, illegaal storten van afval, uitlaten van honden, (hang-)jeugd, vuurwerkoverlast, evenementen, etc. Handhaving is een van de belangrijkste onderdelen van mijn taken. Een BOA is dan ook bevoegd om bij bepaalde overtredingen te verbaliseren. Ik doe echter het liefst een beroep op het gezond verstand van mensen en zal in de meeste gevallen eerst het gesprek aangaan met betrokkenen. Ik probeer ook altijd de samenwerking te zoeken met de bewoners, aangezien zij toch de oren en ogen van hun buurt c.q. dorp zijn. Zij kunnen vaak bruikbare informatie aanleveren, waarmee ik samen met de wijkagent van politie doelgerichter te werk kan gaan. Mijn werkgebied komt dan ook overeen met het gebied van wijkagent Toon van Vught. Gezien de gedeelde belangen en overlap qua taken werken wij intensief samen.

Bereikbaarheid

Wanneer u mij tegenkomt in wijk of dorp kunt u mij natuurlijk altijd aanspreken. Daarnaast ben ik te bereiken via:

Mobiel: 06-13981292

E-mail: Theo.van.der.Wijst@uden.nl

Verder hebben we de beschikking over een eigen Twitter account: @THOR_GemUden.

 

Wijkagent Toon van Vught is te bereiken via:

Mobiel: 06-20599379

E-mail: toon.van.vught@brabant-noord.politie.nl

 

Theo van der Wijst

Gebieds-BOA van Volkel, Odiliapeel en Uden-Zuid