Kidion

Kindcentrum Kidion is het samenwerkingsverband tussen Kinderopvang Kanteel, Peuteropvang Kiem en Basisschool de Vlieger in Volkel.

Met dit samenwerkingsverband willen we ontwikkelingskansen voor kinderen vergroten en een doorgaande ontwikkelingslijn bevorderen. Voor ouders betekent dit dat werk en zorg voor kinderen beter te combineren zijn. Vandaar de naam Kidion. Dat staat voor kinderen in ontwikkeling.
Binnen het samenwerkingsverband zijn tal van activiteiten georganiseerd, zodat een aansluitend dagarrangement ontstaat voor kinderen. Kinderen biedt dit de veiligheid van een vertrouwde omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt allemaal onder begeleiding van vakbekwame, pedagogisch geschoolde mensen.

Wat doet Kidion precies?
Kidion biedt een totaalprogramma voor kinderen van 0-12 jaar met daarin de volgende functies:
• Kinderdagopvang,
• Peuterspeelzaal,
• Basisonderwijs,
• Buitenschoolse opvang.

U kunt zelf kiezen van welke activiteiten u gebruik wenst te maken. Kidion probeert de organisatie zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen.