Peuteropvang Kidion Volkel

De voormalige peuterspeelzaal “t Pieperhofke” heet sinds de fusie met Kiem basisscholen en opvang, peuteropvang Kidion.

Peuters vanaf 2 jaar kunnen hier terecht om samen met leeftijdsgenootjes in een veilig omgeving, onder deskundige begeleiding en met de daarbij behorende middelen ervaringen op te doen buiten het gezin.

We bieden peuters een warme, vertrouwde omgeving waarin zij op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen en mogen spelen, ontwikkelen en ontmoeten, daarnaast signaleren en ondersteunen wij.

Wij werken met het VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma van Piramide. Alle belangrijke ontwikkelingsgebieden komen in dit programma aan de orde en worden gestimuleerd.

Ieder kind kan zich naar eigen behoefte ontwikkelen. De ruimte, voorleesboeken, creatieve activiteiten worden aan de verschillende thema’s aangepast om een zo optimale speel-/leeromgeving te creëren. Ieder dagdeel wordt er veel aandacht aan de taalontwikkeling geschonken.

U kunt uw kind al inschrijven als hij/zij 1 jaar is.

Ons pedagogisch beleidsplan en andere informatie, kunt u vinden op www.kidion.nl

Ook kunt u terecht in onze speelzaal. Wij zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30, op maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 en op dinsdagmiddag van 13.00 tot 17.00.

Telefonisch zijn wij te bereiken op 0413-272283