stichting jeugdbelangen volkel

Wat is en doet Stichting Jeugbelangen Volkel?

SJV bestaat uit een dagelijks en algemeen bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf personen; voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden.
De leden van het dagelijks bestuur zijn geen lid van een jeugdvereniging en dragen de Volkelse jeugd een warm hart toe.
Het algemeen bestuur is samengesteld uit het dagelijks bestuur, aangevuld met vaste vertegenwoordigers van organisaties die regelmatig aktiviteiten in jeugdhuis de Sprong organiseren voor Volkelse jeugd.

Doelstelling

In de statuten van 1979 is de doelstelling van SJV als volgt omschreven;
“De Stichting stelt zich ten doel de maatschappelijke, culturele en recreatieve belangen van de jeugd in Volkel te behartigen en ter bereiking van dit doel mogelijkheden te bestuderen, activiteiten – zowel eenmalige als voortdurende – voor te bereiden en eventueel uit te voeren.”
In de praktijk betekent dit dat Stichting Jeugdbelangen Volkel jeugdhuis De Sprong beheert en toegankelijk maakt voor de Volkelse jeugd (en leiding).

Bestuur Stichting Jeugdbelangen Volkel

Voorzitter:
Hein van Duijnhoven
0413-273893

Penningmeester:
Rina Wouters
0413-274053

Gebruikers van de Sprong: