Uitnodiging voor inwoners van Volkel

Aan de slag met de resultaten van het woonwensenonderzoek.
Aanleiding voor dit gesprek is het woonwensenonderzoek dat de gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area in april van dit jaar hebben uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de woonwensen is toen aan alle huishoudens en thuiswonende jongeren vanaf 18 jaar gevraagd een online enquête in te vullen. Inmiddels zijn de resultaten van het woonwensenonderzoek bekend. Ze geven inzicht in de woonwensen van Volkel.
Hoe nu verder?
Wat heeft Volkel nodig?
Wat moet er op het gebied van wonen op korte en (middel)lange termijn in Volkel gebeuren om de woonwensen waar te kunnen maken? Welke trends en ontwikkelingen zien we? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het wonen in Volkel? Hoe spelen we hier samen op in? Vragen waar we graag samen met u een antwoord op willen vinden. Elke bewoner van Volkel is welkom, ieders mening telt.
Bent u betrokken bij Volkel? Denk en praat mee over wat er
verbeterd kan worden aan het wonen in Volkel. Kom naar de startbijeenkomst op dinsdag 13 januari om 19.30 uur in De Schakel, Reestraat 49, Volkel.
Meld je aan voor de startbijeenkomst
De startbijeenkomst wordt georganiseerd door de Dorpsraad, Area en de gemeente Uden. Wilt u meedenken? Meldt u aan vóór 11 januari door een e-mail te sturen naar riniverwegen@gmail.com.
Doe mee…Denk mee… voor Volkel!!!