Vooraankondiging 21 mei Maashorst Festival Info avond

Beste dames en heren,
Wij zouden het enorm waarderen als jullie ons willen helpen om het gemeente Maashorst Festival voor te bereiden, dat we maandag 24 juni willen organiseren. De avond is primair bedoeld om het festival samen vorm te geven. Daarnaast willen we op deze avond bespreken of u al aanvullingen heeft op de opbrengst tot nu toe. We ontmoeten jullie daartoe graag op dinsdagavond 21 mei in Event-en partycentrum Ambianz, Kerkstraat 60a, 5411 BC Zeeland.
Waarom een gemeente Maashorst Festival?
Zoals je wellicht weet, zijn de gemeente Landerd en Uden van plan om samen de gemeente Maashorst te gaan vormen. Dat gaat via een herindeling. Belangrijk onderdeel daarvan is het maken van een visie op de nieuwe gemeente. Beide gemeenteraden vinden het van groot belang dat we die visie met inbreng van zoveel mogelijk inwoners en organisaties opstellen. Die inbreng halen we onder andere op in de vorm van uitdagingen. Uitdagingen die uitnodigen om mee te doen, denken, praten en beleven. De verhalen die we zo verzamelen, bieden een rijk palet aan waarden, ideeën en belangrijke thema’s voor de nieuwe gemeente. Op 24 juni willen we de opbrengst van deze uitdagingen presenteren en laten verrijken door alle bezoekers. We willen een bruisend event organiseren, met interessante sprekers, een tentoonstelling met de opbrengsten van de uitdagingen, leuke workshops, spel en sport, maashorstproducten en veel ruimte voor het goede gesprek.
Waarom deze uitnodiging?
We willen het gemeente Maashorst Festival graag samen met inwoners en organisaties vormgeven en organiseren. Samen kunnen we immers zoveel meer bereiken.
Zou u 21 mei tussen 19:30 en 21:30 alvast in uw agenda kunnen zetten. Een officiële uitnodiging met verdere toelichting en programma volgt begin volgende week.
Het is kort dag, dat realiseren we ons. Redt u het niet om aanwezig te zijn en heeft u wel tips/suggesties? Mail gerust naar: luuk.weijling@uden.nl

Met vriendelijke groet,
Werkgroep participatie vorming Maashorstgemeente en (in samenwerking met) gezamenlijke burgerparticipatie organisaties in Uden en Landerd.