Wel geld voor alle AED’s in de gemeente Uden

Volkel Hart Veilig

Uden heeft wel geld over voor AED’s in de gemeente. In totaal is er 10.000 euro beschikbaar voor de drie stichtingen Hartveilig die de gemeente telt. Het geld wordt verdeeld naar rato van het aantal apparaten dat er hangt in de kernen Uden, Volkel en Odiliapeel.

Het geld is afkomstig van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) die dit bedrag aan elke gemeente – ongeacht de grootte – in het werkgebied geeft. Op basis van het aantal apparaten in elke kern wordt het geld verdeeld.  Daarnaast stelt de gemeente 5 euro beschikbaar per cursist die leert om een AED te bedienen.

Bron: bd.nl