Zondag 23 juni Open ochtend peuteropvang en kinderopvang Volkel

Zondag 23 juni is er voor belangstellenden een open ochtend voor Kiem opvang op kindcentrum Kidion.

Tussen 10.00 en 12.00 kunt u een bezoek brengen aan peuterspeelzaal de Vliegertjes (voorheen ’t Pieperhofke) en aan kinderopvang de luchtballon.(voorheen de Zeester)

Peuters vanaf 2 jaar kunnen bij peuterspeelzaal de Vliegertjes terecht om samen met leeftijdsgenootjes in een veilig omgeving, onder deskundige begeleiding en met de daarbij behorende middelen  ervaringen op te doen buiten het gezin.

We bieden peuters een warme, vertrouwde omgeving waarin zij op hun eigen manier en in hun eigen tempo kunnen en mogen spelen, ontwikkelen en ontmoeten, daarnaast signaleren en ondersteunen wij.

Wij werken met het VVE (voor- en vroegschoolse educatie) programma van Piramide. Alle belangrijke ontwikkelingsgebieden komen in dit programma aan de orde en worden gestimuleerd.

U kunt uw kind al inschrijven als hij/zij 1 jaar is.

Bij kinderopvang de Luchtballon wordt gewerkt volgens de visie van Emmi Pikler waarbij kinderen zich in een stimulerende, veilige, vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo. De pedagogisch medewerksters zijn inmiddels opgeleid tot babyspecialist volgens deze visie en zij kunnen u tijdens de open ochtend meer vertellen over de manier waarop zij met kinderen werken. De Luchtballon is gevestigd in een mooie, nieuwe ruimte waar uw kind terecht kan om samen met andere kinderen te spelen, ontdekken en ontwikkelen.

U kunt bij hen ook terecht voor informatie over mogelijkheden qua plaatsing en kosten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kidion.nl , op telefoonnummer 0413335363 en natuurlijk bent u van harte welkom op zondag 23 juni om onder het genot van een kopje koffie of thee een kijkje te nemen.

Hopelijk tot dan!